امروز روز جهانی خیام بود که مثل همیشه ما ایرانیها قدر داشته هامونو نمیدونیم  

 

گفتم یه یادی از این حکیم بکنم 

 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من             وین حل معما نه تو خوانی و نه من 

 

هست اندر پس پرده گفتگوی من و تو        چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من 

 

روزی کسی به خیام خردمند ، که دوران کهنسالی را پشت سر می گذاشت گفت :
 شما به یاد دارید دقیقا پدر بزرگ من ، چه زمانی درگذشت ؟!
خیام پرسید : این پرسش برای چیست ؟
آن جوان گفت : من تاریخ درگذشت همه خویشانم را بدست آورده ام و می خواهم
 روز وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و...
خیام خندید و گفت : آدم بدبختی هستی ! خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی و دست زندگان و مستمندان را بگیری تا نمیرند
تو به دنبال مردگانت هستی ؟!...
بعد پشتش را به او کرد و گفت مرا با مرده پرستان کاری نیست و از او دور شدتاریخ : 1390,02,28 | 19:36 | نویسنده : سجاد جعفری | نظرات (0)